Vítáme vás na stránkách obchodní společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Vaše správa nemovitostí

Dohoda o způsobu rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb.

V souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. je nezbytné, aby mezi pronajímatelem a nájemcem jednotek (bytů či nebytových prostor-NP) byla uzavřena dohoda o způsobu rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a NP - zjednodušeně o způsobu rozúčtování služeb.

Z toho důvodu budou do konce roku 2014 kontaktováni všichni nájemci bytů a NP v majetku a správě společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. k podpisu předmětné dohody. Aby byla možnost seznámení se s touto dohodou, je tato k nahlédnutí v sekci Dokumenty a případné dotazy lze zasílat přes kontaktní e-mail - "napište nám".

Copyright © 2019 CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.